Co zrobić, jeśli bank odrzucił wniosek o kredyt?

0

Kiedy ubiegamy się o pożyczkę (pożyczkę osobistą, kartę kredytową lub pożyczkę na towary), istnieje możliwość, że instytucja finansowa z jakiegoś powodu odrzuci nasz wniosek o pożyczkę. Zdolność kredytowa jest badana nie tylko na podstawie przedłożonych dokumentów, ale również kilka innych wewnętrznych regulacji określa zdolność kredytową w oczach banku. Poniżej piszemy o tym, co możemy zrobić, jeśli dany bank odrzuci nasz wniosek.
W przypadku, gdy spotkamy się z negatywną krytyką, możemy spróbować szczęścia w innym banku lub instytucji finansowej, ale zanim zaczniemy, zobaczmy, jakie mogą być główne przyczyny odrzucenia, co instytucje kredytowe przede wszystkim badają przy składaniu wniosku kredytowego .

Co jednak bierze pod uwagę dana instytucja finansowa?

Niezależnie od rodzaju kredytu, banki podczas kontroli biorą pod uwagę:
prawidłowe wypełnienie formularza wniosku o pożyczkę: dokładne, kompletne wypełnienie, istnienie dokumentów do załączenia
tożsamość pożyczkobiorcy: ważne dokumenty osobiste wystawione na jego nazwisko
Istnienie wymogów formalnych: narodowość, wiek, weryfikowalny dochód osoby ubiegającej się o pożyczkę
zdolność kredytowa: z jednej strony BIG sprawdza rejestr dłużników, dodatkowo za pomocą specjalnych algorytmów badana jest zdolność kredytowa osoby ubiegającej się o pożyczkę, podczas której bierze się pod uwagę wiele czynników. Przykładami są: stosunek dochodów do wydatków wnioskodawcy, długość istniejącego stosunku pracy, forma zatrudnienia. kwestionują spłacone już pożyczki, czy dłużnik spłacał je dokładnie, terminowo, bez opóźnień. Poza rejestrem dłużników BIG dane te sprawdzane są również w Biurze Informacji Kredytowej oraz bankowym rejestrze klientów nierzetelnych.
Proces weryfikacji wniosku o pożyczkę może różnić się w zależności od banku. Podczas kontroli końcowej bank bada również dane i czynniki, takie jak miejsce zamieszkania kredytobiorcy, wykształcenie czy wykonywany zawód.
Możliwe przyczyny odrzucenia wniosku o pożyczkę
Powyżej wymieniliśmy czynniki, które instytucje finansowe przede wszystkim badają starając się o pożyczkę. Jeśli jest problem z jednym z badanych czynników, bank może odrzucić wniosek.
Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku o kredyt hipoteczny, samochodowy, konsolidacyjny czy gotówkowy to:
brak zdolności kredytowej: niskie dochody lub wysokie raty spłaty dotychczasowych kredytów (co zagraża życiu codziennemu) obniża zdolność kredytową dłużnika lub wniosek jest automatycznie odrzucany.
niska ocena klasyfikacyjna: dane osobowe podane we wniosku kredytowym są sprawdzane, punktowane i na tej podstawie bank klasyfikuje wnioskodawcę do określonej grupy klientów. Dużą rolę w ocenie wniosku odgrywa punktacja uzyskana w tzw. BIK. W zależności od tego, do której grupy należymy na podstawie klasyfikacji, bank może przedstawić nam jedynie ofertę kredytu odpowiadającą danej grupie.
brak stałej, stabilnej pracy: w przypadku umowy na czas nieokreślony nie ma problemu z wnioskowaniem o pożyczkę, natomiast w przypadku umowy o pracę na czas określony instytucja finansowa bada czas trwania umowy, ile razy umowa była przedłużana oraz czy pracodawca zamierza zatrudnić osobę ubiegającą się o pożyczkę w przyszłości. Aby pracownik mógł ubiegać się o pożyczkę, musi mieć podpisaną umowę o pracę na co najmniej 6 miesięcy.
zbyt duża liczba wniosków o pożyczkę: podczas każdego wniosku o pożyczkę dane wnioskodawcy są wprowadzane do systemu BIK. Jeśli kredyt został już sfinansowany, inne banki też to widzą, czyli jest to świadomość, że dłużnik otrzymał już kredyt z innego banku. Widoczność systemu i danych zapobiega nadmiernemu zadłużaniu się klienta lub obejściu przez wnioskodawcę systemu bankowego i zaciągnięciu pożyczki z dowolnego miejsca.
status złego dłużnika: jeśli nie spłacamy pożyczki zgodnie z umową błędnie i nie w terminie, figurujemy na liście złych dłużników, tym samym obniżając naszą zdolność kredytową
obowiązek nieterminowej spłaty: w przypadku, gdy tylko raz spóźniliśmy się ze spłatą raty kredytu i opóźnienie nie trwało dłużej niż 30 dni, to nie ma powodu do zmartwień. Jeśli jednak okres opóźnienia przekroczy 30 dni, wniosek o kredyt zostanie odrzucony przez bank.
brak zaangażowania współdłużnika: w niektórych przypadkach do sfinansowania kredytu wymagane jest zaangażowanie współdłużnika. Jeśli partner nie wyrazi na to zgody, wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony.
wiele kredytów zaciągniętych w krótkim czasie: system rejestracji dłużników BIG daje bankom dokładny obraz tego, kiedy i na jaką kwotę pożyczkodawca zaciągnął kredyt. Gdy ktoś chce zaciągnąć więcej kredytów w krótkim czasie, dana instytucja finansowa – zapobiegając nadmiernemu zadłużaniu się wnioskodawcy – odrzuca jego wniosek kredytowy.
niski lub wysoki wiek: dla większości banków minimalny wiek to 21 lat, a maksymalny to 75 lat. Pewny przypadekdana instytucja finansowa może od tego odstąpić, ale jeśli dana osoba nie mieści się w przedziale wiekowym między 21 a 75 rokiem życia, to nie może wziąć pożyczki.
niepewne źródło dochodów: poza głównymi kryteriami banki oceniają wnioski kredytowe w oparciu o własne, indywidualnie ustalane regulacje wewnętrzne. W niektórych przypadkach może to być powodem odrzucenia, jeśli ktoś jest przedsiębiorcą, emerytem lub otrzymuje zapomogę. Tym samym powodem odrzucenia może być umowa na czas określony, umowa o pracę lub umowa zlecenia.
nadmierne zadłużanie się w danym banku: zanim złożymy wniosek kredytowy, warto odwiedzić niezależnego eksperta, który podsumowując nasze dane i sytuację finansową może udzielić nam porady, która instytucja finansowa ma największe szanse na pozytywną ocenę.
Błędnie i niedokładnie wypełniony wniosek o pożyczkę: błędne lub niepełne dane we wniosku o pożyczkę to główny powód odrzucenia.
praca w „zakazanej” branży: pożyczanie przez bank zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego każda instytucja finansowa ma listę branż, w których znajdują się firmy i zawody o największym ryzyku. Osoby ubiegające się o pożyczkę pracujące w branży znajdującej się na tej liście mają mniejsze szanse na uzyskanie pożyczki.

Leave A Reply

Your email address will not be published.